MNY Arkitekter

Arkitektplanering, huvudprojektering. Kännetecknande för MNY Arkitekter är bärkraftig, naturenlig, och innovativ nutidsarkitektur som tar avstamp i platsens unika karaktär. Mathias Nyström har erfarenhet av unika små projekt med stark känsla av hantverk, stora komplexa byggprojekt och industriellt byggande med många involverade parter.

Bärkraftighet

Plats och kontext

Naturmaterial, kretsloppstänkande, lång livslängd för byggnader och energieffektivitet står...

Varje plats är unik med ett alldeles eget uttryck. Platsen präglas av de fysiska elementen och förhållanden...

Kommunikation och samskapande

Avslappnad lyx

Kommunikationen och samskapande är viktigt för att nå gemensamt uppsatta mål. Ett framgångsrikt projekt...

Enkelhet och kvalitet, inte bara på ytan utan genomgående. Lågmäld, utmärkt nutidsarkitektur, vackra...

 

Projekt

1/1
 

Publikationer

 

Kontakt

MNY ARKITEKTER AB

Mathias Nyström
mathias.nystrom [at] mnyark.fi
+358 (0) 400 166 395

  • Facebook
  • Instagram