top of page

Miljöorganisationen Natur och Miljö öppnade på Facebook en diskussion för att forma en vision för Nya Naturum i Ekenäs. MNY Arkitekter bidrar till diskussionen med en vision om en nybyggnad.

I MNY Arkitekters vision placeras Nya Naturum på Ramsholmens parkering på gränsen mellan stadsstruktur och naturskyddsområde. Platsen lämpar sig väl för verksamhetens karaktär. Samtidigt kunde Södra viken och strandområdet rustas upp för att tillsammans med Villa Schildt bilda en lockande helhet.


Funktionellt bygger visionen på ett Naturum för hela Östersjön, kombinerat med en fiskrestaurang, info och centrum för naturturism och miljöfostran. Ett Östersjöcentrum.


Arkitektoniskt utgår visionen utgår från bärkraft och resiliens. Om en nybyggnad skulle bli aktuell bör den planeras med mycket liten miljöpåverkan. Vidare bygger arkitekturen på långhuset som en traditionell byggnadstyp bl.a. i Östersjöområdet. Långsmala byggnader med sadeltak binder byggnaden till dess kulturella och funktionella kontext som Östersjöcentrum. Byggnadens massiva träkonstruktioner har liten miljöpåverkan, taket i Rheinzink är mycket hållbart och 100% återvinningsbart. Fasaden kunde byggas i aspspån som med tiden blir silvergrå, som fjällen på en fisk. En anknytning till fiskrestaurangen som är en del av visionen. Hela konstruktionen skulle stå på pålar eftersom risken för översvämningar på området är stor. Samtidigt resilient för stigande havsnivåer på sikt.


Jag hoppas visionen väcker diskussion och inspirerar andra att dela sina visioner!

bottom of page